Historia

Już w 1948 istniał w Ostrowie samodzielny zakład zajmujący się produkcją drobiarską polegającą na skupie i przerobie jaj oraz na skupie i przerobie drobiu.

Jednak początek istnienia Spółki datuje się od roku 1951, kiedy to połączono istniejące w Ostrowie: Rejonową Zbiornicę Jajczarską oraz Tuczarnię i Rzeźnię Drobiu tworząc jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Jajczarsko - Drobiarskie w Ostrowie Wielkopolskim. W 1954 roku do przedsiębiorstwa włączony został Oddział Jajczarski w Pleszewie, a w 1957 roku Zakłady Jajczarsko - Drobiarskie w Krotoszynie. W 1959 roku przejęte przez przedsiębiorstwo zostały zakłady wylęgu drobiu w Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Kępnie i Krotoszynie. W 1960 roku w strukturę firmy włączony zostaje Zakład Drobiarski w Kępnie. W roku 1964 podporządkowano Ostrowskim Zakładom Jajczarsko - Drobiarskim w Ostrowie zakład w Kaliszu wraz z oddziałem w Grabowie nad Prosną, a w 1967 roku Zakład w Koninie.

Z przejmowanych zakładów cała produkcja drobiarska przenoszona była do zakładu w Kępnie w wyniku czego likwidacji uległy zakłady w Krotoszynie i Kaliszu , natomiast w Grabowie powstał Zakład Tuczu Drobiu. Zakład w Koninie zajmował się wyłącznie produkcją jajczarską. W 1970 roku oddane zostały nowe budynki dla Zakładu Jajczarsko - Drobiarskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego, co pozwoliło na ulokowanie w nich administracji Przedsiębiorstwa, Oddziału Jajczarskiego oraz Zakładu Transportu. W 1974 roku Ostrowskie Zakłady Jajczarsko - Drobiarskie połączone zostały z Zakładami Poznańskimi, jednak w rok później 5 czerwca 1975 roku - ponownie przyznano samodzielność Ostrowskim Zakładom Drobiarskim.

Od tego momentu funkcjonują one w formie przedsiębiorstwa wielozakładowego skupiającego:

  • Zakład Drobiarski w Kępnie,
  • Zakład Przetwórstwa Drobiarskiego w Ostrzeszowie,
  • Zakład Jajczarski w Ostrowie Wlkp.,
  • Zakład Jajczarski w Pleszewie,
  • Zakład Jajczarski w Koninie,
  • Zakład Tuczu Drobiu w Grabowie nad Prosną,
  • Zakłady Wylęgu Drobiu w Ostrowie Wlkp., Kaliszu, Koninie, Jarocinie, Turku, Kole i Grabowie nad Prosną.

W roku 1986 przejęte zostają od likwidowanego w Sycowie PGR kurniki, na bazie których utworzony zostaje kolejny Zakład Tuczu. W latach 85 - 90 zlikwidowany został przerób jaj, a na bazie zakładów jajczarskich w Ostrowie i Pleszewie powstają zakłady przetwórcze, natomiast w Koninie utworzona zostaje Hurtownia Artykułów Spożywczych.

Do czerwca 1991 roku Ostrowskie Zakłady Drobiarskie funkcjonują jako przedsiębiorstwo państwowe, którego organem założycielskim jest Wojewoda Kaliski. W czerwcu podpisana zostaje przez Dyrekcję Zakładu umowa ze Spółką Agros w Warszawie o utworzeniu Wspólnego Przedsięwzięcia. W tym okresie Zakłady funkcjonowały w strukturze organizacyjnej Agrosu jako zakład na pełnym wewnętrznym rozrachunku pod nazwą Ostrowskie Zakłady Drobiarskie Agros sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Od 1 stycznia 1993 roku Ostrowskie Zakłady Drobiarskie ponownie rozpoczynają funkcjonowanie jako przedsiębiorstwo państwowe. W tym roku zmianie również ulega nazwa firmy na Ostrowskie Zakłady Drobiarskie DROP.

W dniu 25 czerwca 1993 roku Przedsiębiorstwo włączone zostało do programu powszechnej prywatyzacji. Dnia 30 czerwca 1994 roku podpisany został Akt Notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa DROP w Ostrowie Wielkopolskim. We wrześniu 1995 roku nastąpiło wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Funduszem wiodący Spółki DROP został XI NFI (później funkcjonujący pod nazwą JUPITER NFI SA).

We wrześniu 2001 roku JUPITER sprzedaje posiadane w DROP S.A. akcje na rzecz inwestora branżowego - Pana Zbigniewa Plewińskiego, Właściciela Wytwórni Pasz PIAST w Lewkowcu k/ Ostrowa Wielkopolskiego.

W kwietniu 2012 r. nastąpiło przeniesienie własności akcji Spółki DROP S.A. na rzecz Spółki PIAST PASZE Sp. z o.o. z siedzibą w Lewkowcu.

W wyniku sukcesywnie dokonywanej przez firmę konsolidacji produkcji Spółka prowadzi swoją działalność na bazie 5 zakładów produkcyjnych, tj.:

  • Zakład Drobiarski w Kępnie,
  • Zakład Przetwórstwa Drobiarskiego w Ostrzeszowie,
  • Zakłady Wylęgu Drobiu w: Ostrowie Wlkp., Grabowie i Koninie.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.010.608,00 PLN wpłacony w całości.

Firma DROP S.A. od lutego 2015 roku znajduje się w strukturach Grupy Drosed, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska Grupa LDC - europejski lider branży drobiarskiej. Przejęcie firmy Drop jest kolejnym milowym krokiem do realizacji strategii Grupy, która zakłada: optymalizację produkcji przemysłowej kurczaka, kaczki, gęsi i konserw we wszystkich zakładach, znalezienie nowych obszarów zaopatrzenia w drób oraz rozwinięcie działalności eksportowej. Drop, podobnie jak pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Drosed, pozostaje autonomicznie zarządzaną firmą, realizującą cele całej Grupy.