Kariera

Jeżeli jesteś:

  • ambitny,
  • masz jasno określone cele,
  • lubisz pracować w zespole,

zgłoś się do nas!

Bliższych informacji udziela Główny Specjalista ds. Pracowniczych - Małgorzata Myszkowska

KOMUNIKAT

25 maja 2018 r. do stosowania wejdą przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasza Spółka intensywnie dostosowuje wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania do nowych wymagań prawnych. Dotyczą one również procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Z uwagi na powyższe, spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia informujemy iż:

Administratorem podanych dobrowolnie przez kandydata danych osobowych jest
DROP SA., z siedzibą w Ostrzeszowie al.Wojska Polskiego 1.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu na danym stanowisku.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko objęte ogłoszeniem. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Aplikacje składane do firmy niezależnie od prowadzonej rekrutacji będą przechowywane w bazie danych nie dłużej niż 3 miesiące od daty wpływu, pod warunkiem , że będą posiadały stosowną klauzulę pozwalającą na jej przetrzymywanie w celu przyszłych rekrutacji. W przeciwnym wypadku będą natychmiast usuwane.

Inne działania na podanych danych osobowych mogą być wykonywane tylko w przypadku wyrażenia odrębnej zgody kandydata.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.

Cofnięcie zgody oraz żądanie usunięcia danych można dokonać w formie pisemnej przesłanej na adres Spółki lub drogą mailową na adres: rekrutacja.drop@drop.pl

Jednocześnie informujemy, iż w procesach rekrutacyjnych rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie, al. Wojska Polskiego 1, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanych dokumentów związanych z rekrutacją przez DROP SA. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Al. Wojska Polskiego 1. Ponadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne lub nieaktualne."

Ponadto informujemy, że w przeprowadzanych przez Spółkę procesach rekrutacyjnych kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.